Tajniki biznesowych koncepcji: Wprowadzenie do Business Model Canvas i Lean Canvas

W tym wpisie przyjrzymy się bliżej Business Model Canvas i Lean Canvas. Obie te metody są efektywnymi narzędziami wspomagającymi proces projektowania, analizy i doskonalenia modeli biznesowych. Ale zacznijmy od początku… 

Model Biznesowy: klucz do generowania przychodów i maksymalizacji zysków

Model biznesowy to plan przedsiębiorstwa, mający na celu generowanie przychodu i maksymalizację zysku operacyjnego. Określa relacje na rynku, informuje o działaniach przedsiębiorstw, czyli o tym, jak tworzą wartość dla klientów, dostarczając towary i usługi, oraz skąd czerpią zyski. Zdaniem Timmersa, model biznesowy to struktura produktu, usługi i przepływu informacji, zawierająca szczegółowe opisy tzw. aktorów biznesowych, ich ról i potencjalnych korzyści. Innymi słowy jest to definicja źródeł przychodów. Z kolei Obłój opisuje model biznesowy jako połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającego na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności. 

Rola Modelu Biznesowego w zarządzaniu projektami

W zarządzaniu projektami model biznesowy jest użytecznym narzędziem do precyzyjnego zrozumienia celów, identyfikacji interesariuszy i określenia wartości projektu dla klientów czy użytkowników. Analiza modelu biznesowego usprawnia planowanie i realizację działań projektowych poprzez lepsze zrozumienie kontekstu projektu. Ponadto, wykorzystanie tego modelu ułatwia zrozumienie, jak projekt wpisuje się w strategię organizacji oraz jakie korzyści ma przynieść, co stanowi klucz do efektywnego zarządzania zasobami i umiejętnościami. 

Business Model Canvas: wizualne narzędzie strategiczne

Business Model Canvas jest zarządzaniem strategicznym i szablonem startowym modelu biznesowego. Jest to wizualny wykres składający się z dziewięciu bloków. Są to elementy opisujące pozycję wartości firmy lub produktu, infrastrukturę, klientów i finanse. Business Model Canvas został pierwotnie zaproponowany przez Alexandra Osterwaldera na podstawie jego wcześniejszych prac nad Business Model Ontology

Lean Canvas: skondensowany model biznesowy dla efektywności

Lean Canvas, stworzony przez Asha Mauryę w 2010 roku, to jednostronicowy model biznesowy i skondensowany szablon biznesplanu. Jest używany do tworzenia i oceny modeli biznesowych, szczególnie pomocny dla nowo utworzonych przedsiębiorstw poszukujących skutecznego planu generowania przychodu i osiągania zysków. Bazując na Modelu biznesowym Canvas Alexa Osterwaldera, Lean Canvas stanowi uproszczony, a jednocześnie efektywny sposób na przedstawienie przeglądu działalności firmowej. Jest znacznie bardziej zwięzły niż tradycyjne biznesplany, oferując jednocześnie szybkość i efektywność. Działa jak „biała tablica”, pomagając w planowaniu, uszeregowaniu pomysłów, tworzeniu strategii i podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, co sprawia, że jest wartościowym narzędziem dla przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. 

Segmenty:  

 • Problemy – Należy wskazać trzy najważniejsze problemy klientów oraz ich dotychczasowe rozwiązania. 
 • Segmentacja klientów – należy ustalić klientów docelowych dla których będzie dostarczany produkt bądź usługa. 
 • Propozycja wartości – należy ustalić korzyści jakie będą mieć klienci dzięki dostarczonemu produktowi bądź usłudze. 
 • Rozwiązanie – należy podać rozwiązanie oraz ich trzy najważniejsze cechy ustalonych wcześniej problemów klientów.  
 • Nieuczciwa przewaga – należy zastanowić się jaka jest przewaga nad konkurencją, która jest unikatowa i nie da się jej skopiować.  
 • Struktura przychodów – należy ustalić wszystkie elementy związane z osiąganiem przez firmę przychodów. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie „za co klienci będą chcieli i mogli zapłacić?”. 
 • Struktura kosztów – należy ustalić wszystkie koszty związane z podstawowym funkcjonowaniem firmy, utrzymaniem relacji z klientami oraz generacją przychodów.  
 • Kanały – należy ustalić wszystkie sposoby, aby dotrzeć do klientów.  
 • Kluczowe wskaźniki – jest to zwrotna informacja z rynku na temat naszego produktu bądź usługi.  

Podstawowe zasady Lean Canvas: 

 • Stworzenie dokumentu dla planu. 
 • Identyfikacja ryzyka. 
 • Powtarzanie cyklu planu. 

Trzy podetapy identyfikacji ryzyka: 

 • Ryzyko identyfikuje się z problemem i jego rozwiązaniem. 
 • Ryzyko identyfikuje się z produktem i rynkiem. 
 • Ryzyko identyfikowane jest dla skali. 

Podsumowanie: moc narzędzi biznesowych w projektowaniu modeli biznesowych

Business Model Canvas i Lean Canvas to dwa potężne narzędzia wspomagające projektowanie, analizę i doskonalenie modeli biznesowych. Odpowiadają na potrzeby dynamicznego biznesowego środowiska, umożliwiając szybkie planowanie i podejmowanie kluczowych decyzji.  
Wprowadzenie przez Ciebie tych narzędzi do praktyki może okazać się kluczowe dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w czasach, gdy adaptacja i innowacje są kluczowe dla przetrwania i rozwoju. 

Inne wpisy

Copyright © APAULY 2024