Projekty szkoleniowo-rozwojowe

Projektujemy rozwiązania, które pomogą Ci się rozwijać

Dostarczamy rozwiązania szyte na miarę, które mają realny wpływ na rozwój obszarów organizacji i umożliwiają Twojemu zespołowi osiągnięcie trwałego sukcesu.

Finanse

Marketing

Procesy

Rozwój

Strategia

Nasza praca opiera się na modelu BSC, dlatego skupiamy się na obszarach organizacji, których rozwój i odpowiednie przygotowanie prowadzi do osiągnięcia celów strategicznych.
Proces

Twoja spersonalizowana ścieżka rozwoju

Jak to działa?

W APAULY zdajemy sobie sprawę, że jedno rozwiązanie nie pasuje wszędzie. Nasz proces projektowy został zaplanowany tak, aby oferowane usługi odpowiadały unikalnemu podejściu Twojej firmy.

Dzięki dogłębnej analizie i wspólnym sesjom zapewniamy, że proponowane rozwiązania są dokładnie dostosowane do Twoich celów, kultury i krajobrazu strategicznego.

Nasze zaangażowanie wykracza poza realizację sztywnych szkoleń. Jesteśmy z Tobą przez cały czas i zapewniamy bieżące wsparcie, aby zapewnić ciągłe doskonalenie i trwały wpływ na Twój biznes.

 

 • 1. Badanie potrzeb organizacji klienta (zespołów) - APSR

  Pierwszym krokiem dedykowanego projektu szkoleniowo- rozwojowego jest zbadanie potrzeb firmy.
  Zazwyczaj odbywa się to poprzez rozmowy i kwestionariusze. Badamy trzy filary organizacji:
  • przywództwo, ludzie i cele,
  • procesy i procedury oraz zasoby firmy,
  • efekty działalności: finansowe, ekonomiczne i pozostałe.

 • 2. Opracowanie projektu szkoleniowo-rozwojowego

  Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy ofertę z propozycją programu, metod i czasu.
  Od Ciebie zależy, czy odbędzie się ono w siedzibie Twojej firmy lub w innej lokalizacji
  Po zapoznaniu się z propozycją, możemy dokonać zmian w poszczególnych elementach projektu.
  Finalny projekt rozwojowy i program to efekt naszej współpracy.

 • 3. Opracowanie dedykowanych ćwiczeń i warsztatów

  Po dokonaniu ustaleń co do zakresu i metod pracy oraz uwzględniając sytuację w organizacji opracowujemy dedykowane zadania i ćwiczenia szkoleniowe.
  Po zapoznaniu się z propozycją, możemy dokonać zmian w poszczególnych elementach szkolenia.
  Pracujemy na Waszych przykładach, aby ćwiczenia i warsztaty maksymalnie służyły Waszej organizacji.

 • 4. Realizacja szkoleń i innych usług rozwojowych (ewentualnie)

  W zależności od potrzeb szkolenie może trwać krótko lub być procesem rozłożonym w czasie.
  Coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania hybrydowe i typu „one click education” – np. zajęcia raz w tygodniu przez 2-4 godziny rano i od czasu do czasu dłuższe spotkania, spotkania krótkie i treściwe, skupione na rozwiązaniach konkretnych problemów i wsparciu zespołów.

 • 5. Ocena efektów i korzyści dla i zespołów i organizacji

  Po zakończonym szkoleniu dajemy możliwość dokonania ewaluacji wiedzy zespołu i wdrożonych rozwiązań.
  Możemy tej analizy dokonać bezpośrednio po usłudze oraz w sposób odroczony po np. 6 miesiącach od zakończenia projektu szkoleniowo-rozwojowego.
  W pakiecie ze szkoleniem otrzymujesz 2 godziny konsultacji po każdym dniu szkolenia.

Po co nam APSR?

Badanie potrzeb szkoleniowych prowadzone jest, aby:

· Podjąć decyzję, kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać;

· Poznać i dostosować się do uwarunkowań i oczekiwań organizacji;

· Poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania uczestników;

· Bardziej efektywnie wykorzystać czas szkolenia;

· Pomóc skonkretyzować cele i oczekiwania zgłaszane przez zleceniodawcę;

· Zmotywować przyszłych uczestników;

· Stworzyć podstawy do badania efektywności i skuteczności szkolenia.

Co mamy z zastosowania APSR?

Efekty analizy potrzeb szkoleniowych to m. in.

· Dopasowanie potrzeb rozwojowych do organizacji i pracowników

· Oszczędność pieniędzy – realizowanie potrzebnych usług, a nie przypadkowych

· Inicjowanie zmian w poziomie kompetencji (czyli postaw, wiedzy i umiejętności) pracowników

· Poszerzenie świadomości mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją ludzi

· Wzrost motywacji do podejmowania konstruktywnych działań rozwojowych

· Poczucie zadowolenia z dobrze zainwestowanych budżetów na rozwój i szkolenie pracowników

· Większe zadowolenie pracowników z doboru działań rozwojowych

Gotowi na rozwój swoich kompetencji?

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Przygotowanie do analizy potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

✓ Ustalenie powodów analizy:
• Pojawiające się błędy i niedociągnięcia personelu oraz niewłaściwe zachowania, liczne skargi ze strony klientów, problemy relacyjne w zespole, obniżenie jakości pracy, duża rotacja pracowników
• Zatrudnienie nowych osób lub wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu zatrudnienia 
• Wprowadzenie nowej procedury, systemu lub stylu działania, który wymaga wykwalifikowanej kadry, potrafiącej sprostać nowym wyzwaniom rynku. 
• Restrukturyzacja organizacji lub planu rozwoju firmy 
✓ Ocena potrzeb na podstawie obecnej sytuacji. Określenie wzorcowych sytuacji dla poszczególnych pracowników na podstawie: opisu ich stanowiska pracy, opisu zadań danego pracownika, zdefiniowaniu koniecznych kwalifikacji zawodowych, określeniu kryteriów oceny dla poszczególnych stanowisk pracy. 
✓ Badamy 3 filary organizacji:
• przywództwo, ludzie i cele, 
• procesy i procedury oraz zasoby firmy, 
• efekty działalności: finansowe, ekonomiczne i pozostałe. 
✓ Badamy 3 poziomy organizacji:
• Poziom O – organizacja i jej otoczenie
• Poziom 1 – poziom stanowisk 
• Poziom 2 – analiza jednostkowa

Badanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

✓ Weryfikacja luki kompetencyjnej na różnych poziomach dla konkretnej grupy stanowisk 
✓ Dobór metodologii, typowy schemat badania: 
• omówienie zasygnalizowanego przez uczestników problemu 
• diagnoza z czego może on wynikać i ewentualnie jak można go rozwiązać 
• określanie jakie kompetencje są potrzebne pracownikom, aby sobie z tym poradzić 
✓ Badanie dokumentów:
• Opisy stanowisk 
• Wyniki ocen pracowniczych 
• Dokumentacja z wcześniej przeprowadzonych analiz/szkoleń 
• Miasta strategia i plan operacyjny organizacji 
• Struktura organizacyjna, 
• Plany organizacji, zmiany. 
✓ Najczęściej stosowane narzędzia badawcze to m.in.: wywiad bezpośredni (badanie opinii), wywiad zogniskowany, badanie ankietowe, techniki socjometryczne (socjogram, obserwacja uczestnicząca), opis stanowiska, testy, analiza wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, materiały promocyjne, foldery, raporty, wyniki analiz z wcześniejszych audytów), obserwacja lub symulacja, studium przypadku, arkusz diagnostyczny. 
✓ Opracowanie danych 
✓ Wskazanie przyczyn i sposób rozwiązania zauważonych problemów

Opracowanie założeń i efektywności do projektu szkoleniowo-rozwojowego

✓ Wytyczne dotyczące rodzaju usług – szkolenia i innej usługi rozwojowe jako komplementarne
✓ Wytyczne dotyczące czasu na rozwijanie/uzupełnienie kompetencji
✓ Wytyczne dotyczące sposobu organizacji
✓ Wybór optymalnego zakresu projektu szkoleniowo-rozwojowego uwzględniając możliwości finansowe organizacji i cele biznesowe
✓ Opracowanie harmonogramu uwzględniając dane z etapu wcześniejszego: 
• od jakiej grupy zawodowej/ stanowisk zacząć szkolenia, a na jakiej skończyć 
• w jaki sposób ustalać skład grup szkoleniowych 
• które szkolenia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności 
• na które szkolenia położyć największy nacisk
• jaka powinna być ich częstotliwość (dla poszczególnych grup zawodowych) 
• gdzie szkolenia powinny się odbywać itp. 
✓ Po zakończeniu projektu szkoleniowo-rozwojowego następuje badanie efektywności (ewaluacja) projektu: 
• testów (jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru) 
• testów wyboru z dwóch odpowiedzi o testów wyboru „prawda lub fałsz” 
• rozmów z uczestnikami szkolenia 
• graficznych metod oceny jakości szkolenia
Szkoda czasu na kolejne bezproduktywne szkolenia? Zaprojektuj z nami rozwój Twojej firmy.

Powierz swój projekt profesjonalistom.
Copyright © APAULY 2024