O firmie

Wizja

Być wiodącą organizacją propagującą projektowe myślenie na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego, a także projektowe podejście do zarządzania różnorodnymi przedsięwzięciami jak i całymi organizacjami.

Misja

Być wiodącą organizacją propagującą projektowe myślenie na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego, a także projektowe podejście do zarządzania różnorodnymi przedsięwzięciami jak i całymi organizacjami.

Wartości

· Wiedza i doświadczenie praktyczne w skutecznym osiąganiu celów firmy i celów klientów.
· Wykonywanie zadań w sposób etyczny i odpowiedzialny.
· Odważne, innowacyjne, kreatywne zaangażowanie w realizacji celów firmy i celów klientów.
· Działania na rzecz upowszechniania wiedzy w środowiskach, które wymagają szczególnego wsparcia (CSR).

Standardy

· Zorientowanie na cel i sens działania.
· Zadania na rzecz klientów firmy wykonywane są z najwyższą starannością.
· Pracownicy i współpracownicy firmy doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę, aby wykonywać swoje zadania jako kompetentni doradcy i szkoleniowcy.
· Pracownicy i współpracownicy firmy szanują przepisy prawa, czas oraz zaufanie klientów i te same wartości prezentują w odniesieniu do współpracowników.
Partnerzy

Kim jesteśmy?

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I.

Realizuje usługi kompleksowo mając na uwadze otoczenie biznesowe i projektowe klienta (studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne, opinie o innowacyjności we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, finansowanie wkładu własnego poprzez kredyty i leasing, opinie prawne, audyty i ewaluacja projektów, kojarzenie partnerów w projektach partnerskich, brokering technologiczny). Doświadczenie firmy to ponad 60 zrealizowanych projektów, 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych, 6,5 tys. uczestników projektów.

Największym kapitałem firmy są eksperci na poziomie rządowym i wojewódzkim pracujący przy projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

W ramach APAULY GROUP Sp. z o.o. działa Biuro Zarządzania Projektami, w którym realizowane są usługi outsourcingu w obszarze zarządzania projektami unijnymi i komercyjnymi. Biuro pracuje w oparciu o autorski Podręcznik Zarządzania Projektami, który zawiera dla projektów unijnych aspekty niezbędne w procesie kontroli i audytu zewnętrznego.

W 2015 r. działalność szkoleniowa firmy znajduje się w powołanej wewnętrznej jednostce firmy – Szkole Project Managerów – Szkole.PM®. Szkoła.PM jest przedsięwzięciem, które

w sposób kompleksowy kształci project managerów. Posiada zarówno kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego.

Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania w jednym, który jest rozwijany na różnych poziomach wiekowych – PM.Robots™.

Wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze, w tym coachingowe są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu mogą być finansowane ze środków UE i tańsze dla klientów z sektora MŚP od 50% do 80%. W ramach szkoły realizowane są projekty unijne skierowane do osób pozostających bez pracy kształcące w zawodzie PM. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez Agencję Zatrudnienia, która firma Apauly Group Sp. z o.o. jest od 2016r. (nr 15200 w Rejestrze KRAZ).

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP. W 2016r. otrzymała Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej nadawany przez Business Centre Club i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrody

Copyright © APAULY 2024