Dopasowane usługi dla Twojej firmy krok po kroku

W APAULY wierzymy, że jedno rozwiązanie nie pasuje do wszystkich. Dlatego nasz proces projektowy został starannie zaplanowany tak, aby dopasować oferowane usługi do unikalnego podejścia Twojej firmy. Chcemy Cię poprowadzić przez nasz proces współpracy krok po kroku, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak działamy i jak możemy Ci pomóc osiągnąć sukces. 

1. Badanie potrzeb organizacji klienta (zespołów) – APSR 

Pierwszym krokiem dedykowanego projektu szkoleniowo-rozwojowego jest zbadanie potrzeb Twojej firmy, określamy wzorce sytuacji dla poszczególnych pracowników na podstawie: opisu ich stanowiska pracy, opisu zadań danego pracownika, zdefiniowaniu koniecznych kwalifikacji zawodowych, określeniu kryteriów oceny dla poszczególnych stanowisk pracy. Przeprowadzamy dogłębną analizę poprzez rozmowy i kwestionariusze, koncentrując się na trzech filarach organizacji:  

• przywództwo, ludzie i cele, 
• procesy i procedury oraz zasoby firmy, 
• efekty działalności: finansowe, ekonomiczne i pozostałe. 

Oraz trzech poziomach organizacji: 

• Poziom 0 – organizacja i jej otoczenie 
• Poziom 1 – poziom stanowisk  
• Poziom 2 – analiza jednostkowa 

Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć Twoje cele. 

2. Opracowanie projektu szkoleniowo-rozwojowego 

Na podstawie zebranych informacji opracowujemy ofertę z propozycją programu, metod i czasu. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji. Oferujemy elastyczność co do lokalizacji szkolenia – może to być siedziba Twojej firmy lub inna wybrana lokalizacja. Po zapoznaniu się z propozycją, masz możliwość wprowadzenia zmian, aby finalny projekt odpowiadał Twoim oczekiwaniom. 

3. Opracowanie dedykowanych ćwiczeń i warsztatów 

Po ustaleniu zakresu i metod pracy, opracowujemy dedykowane zadania i ćwiczenia szkoleniowe, uwzględniając sytuację w Twojej organizacji. Pracujemy na Twoich przykładach, aby ćwiczenia i warsztaty były maksymalnie skoncentrowane na potrzebach Twojego zespołu. 

4. Realizacja szkoleń i innych usług rozwojowych 

Realizacja szkoleń może odbywać się krótko lub być procesem rozłożonym w czasie, w zależności od potrzeb Twojej firmy. Dostarczamy coraz popularniejsze rozwiązania hybrydowe, takie jak zajęcia „one click education”, które pozwalają na elastyczność czasową i skupienie na konkretnych problemach.  

5. Ocena efektów i korzyści dla zespołów i organizacji 

Po zakończeniu szkolenia oferujemy możliwość dokonania ewaluacji wiedzy zespołu i wdrożonych rozwiązań, następuje badanie projektu:  
• testów (jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru)  
• testów wyboru z dwóch odpowiedzi oraz testów wyboru „prawda lub fałsz”  
• rozmów z uczestnikami szkolenia  
• graficznych metod oceny jakości szkolenia. Analizujemy efekty szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu oraz po pewnym czasie od jego zakończenia, aby ocenić trwały wpływ na Twoją firmę. Ponadto, oferujemy 2 godziny konsultacji po każdym dniu szkolenia, aby służyć Ci wsparciem również po zakończeniu programu. 

Kiedy powinieneś skorzystać z analizy potrzeb szkoleniowo-rozwojowych? 

• Pojawiające się błędy i niedociągnięcia personelu oraz niewłaściwe zachowania, liczne skargi ze strony klientów, problemy relacyjne w zespole, obniżenie jakości pracy, duża rotacja pracowników 
• Zatrudnienie nowych osób lub wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu zatrudnienia  
• Wprowadzenie nowej procedury, systemu lub stylu działania, który wymaga wykwalifikowanej kadry, potrafiącej sprostać nowym wyzwaniom rynku.  
• Restrukturyzacja organizacji lub planu rozwoju firmy  

Dodatkowe informacje: 

Po co nam APSR? 

Badanie potrzeb szkoleniowych prowadzone jest, aby: 

 • Podjąć decyzję, kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać; 
 • Poznać i dostosować się do uwarunkowań i oczekiwań organizacji; 
 • Poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania uczestników; 
 • Bardziej efektywnie wykorzystać czas szkolenia; 
 • Pomóc skonkretyzować cele i oczekiwania zgłaszane przez zleceniodawcę; 
 • Zmotywować przyszłych uczestników; 
 • Stworzyć podstawy do badania efektywności i skuteczności szkolenia. 

W czym pomaga zastosowania APSR? 

Efekty analizy potrzeb szkoleniowych to m. in. 

 • Dopasowanie potrzeb rozwojowych do organizacji i pracowników 
 • Oszczędność pieniędzy – realizowanie potrzebnych usług, a nie przypadkowych 
 • Inicjowanie zmian w poziomie kompetencji (czyli postaw, wiedzy i umiejętności) pracowników 
 • Poszerzenie świadomości mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją ludzi 
 • Wzrost motywacji do podejmowania konstruktywnych działań rozwojowych 
 • Poczucie zadowolenia z dobrze zainwestowanych budżetów na rozwój i szkolenie pracowników 
 • Większe zadowolenie pracowników z doboru działań rozwojowych 

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu, możemy zapewnić Ci spersonalizowane i skuteczne rozwiązania, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zrealizować Twoje cele rozwojowe! 

Inne wpisy

Copyright © APAULY 2024